PATRIK MEDICAL CENTER

(Pro)misiunea pentru SĂNĂTATE și COMPASIUNE.

Misiunea pentru sănătate și compasiune, în 5 pași.

1

Îngrijire permanentă

Purtăm de grijă 24/7.

2

Competență

Punem accent pe rezultat. Suntem recunoscuți pentru standardele înalte și calitatea îngrijirilor medicale acordate.

3

Compasiune

La noi pacientul are și suflet. Chiar ne pasă de cum se simte atât pacientul, cât și întreaga lui familie.

4

Portofoliu

Dorim să îi ajutăm pe cât mai mulți dintre semenii noștri, de aceea căutăm permanent să extindem portofoliul serviciilor noastre medicale, inclusiv pe cele decontate de CNAS.

5

Îmbunătățire continuă

Investim în tehnică și în personal. Căutăm să inovăm permanent, astfel încât pacienții noștri să beneficieze de cele mai bune și moderne servicii medicale.

Pacienti ingrijiti
0+
PATURI - Ingrijiri paliative
0
 
0
 
0
PATURI - Spitalizare de zi
0

LISTA SERVICIILOR DECONTATE / NEDECONTATE CNAS

*In limita bugetului alocat. Pentru detalii contactati departamentul de Relatii cu clientii.

Citește mai mult

(Pro)misiunea CALITĂȚII și a COMPETENȚEI.

RECUPERARE MEDICALA

Recuperare Balneo-Fizioterapie Recuperare Neuromotorie

INGRIJIRI PALIATIVE

Ingrijire Paliative

(Pro)misiunea pentru SĂNĂTATE și COMPASIUNE.

39 DE SERVICII (INCLUSE IN PRET) PENTRU RECUPERARE

Căutăm permanent soluții cât mai bune pentru semenii noștri.

Citește mai mult

(Pro)misiunea pentru SĂNĂTATE și COMPASIUNE.

32 SERVICII (INCLUSE IN PRET) PENTRU INGRIJIRI PALATIVE

La Patrik Medical Center, pacientul are mai intai de toate suflet.

Citește mai mult
259lei

CONFORT - 1 zi

  • < 15 zile de zile
189lei

CONFORT- Pachet 15 zile

  • 15-30 de zile
15lei

APLICATIE TRASABILITATE - PREȚ/ZI

609lei

PREMIUM- 1 zi

  • Include toate serviciile pachetului PREMIUM, spitalizare pentru o singura zi.
439lei

PREMIUM- Pachet 15 zile

  • Include toate serviciile pachetului PREMIUM, pret total 6.585 lei.
15lei

APLICATIE TRASABILITATE - PREȚ/ZI

  • În plus la pachetul confort, opțional, puteți opta pentru aplicația web de trasabilitate a serviciilor medicale.
  • PATRIK MEDICAL CENTER

Pentru programări și sesizări, vă rugăm completați formarul de contact în care să menționați pentru ce doriți programarea sau care este sesizarea, sau sunați-ne în intervalul Lu-Vi 09:00-17:00, și echipa noastră va găsi soluția optimă pentru dumneavoastră.

Drepturile pacientilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 si Normele de Aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 386/2004.
Pacientii au dreptul la ingrijirile medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale ale unitati. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana fara nici o discriminare.
DREPTUL LA INFORMATIA MEDICALA
Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum
si la modul de a le utiliza;
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al
furnizorilor de servicii de sanatate;
Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care
trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;
Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a
interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a
alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de
neefectuarea tratamentului si nerespectarea recomandarilor medicale, precum si cu privire
la datele despre diagnostic si prognostic;
Pacientul are dreptul de a decide daca doreste sau nu sa fie informat in cazul in care
informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta psihica;
Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba
romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o
cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare;
Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat despre situatia sa
medicala si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau;
Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic
si tratament, dar numai cu acordul pacientului;
Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al
investigatiilor diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
DREPTUL PRIVIND INTERVENTIA MEDICALA
Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in
scris, raspunderea pentru decizia sa – consecintele refuzului sau ale opririi actelor
medicale trebuie explicate pacientului;
Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de
urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare
anterioara a acestuia;
In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul
reprezentantului legal nu mai este necesar;
In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie
implicat in procesul de luare a deciziei, atat cat permite capacitatea lui de intelegere;
In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul
pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este
declinata unei comisii de arbitraj de specialitate;
Comisia de arbitraj este constituita din trei medici pentru pacientii internati in spitale si
din doi medici pentru pacientii din ambulatoriul de specialitate;
Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor
produselor biologice prelevate din corpul sau in vederea stabilirii diagnosticului sau a
tratamentului cu care acesta este de acord;
Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale ca subiect in
invatamantul medical clinic si cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare
stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii
consimtamantului de la reprezentantul legal, si daca cercetarea este facuta si in interesul
pacientului;
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul
sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului
si evitarii suspectarii unei culpe medicale;
DREPTUL LA CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI VIATA
PRIVATA
Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidentiale, chiar si dupa decesul
acestuia.
Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi
da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati,
implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului este obligatorie.
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Orice amestec in viata privata, familiala, a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor
in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile
acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau
pentru sanatatea publica.
DREPTUL LA TRATAMENT SI INGRIJIRI MEDICALE
In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite
tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe
criterii medicale.
Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se
elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si se aduc la cunostinta publicului.
Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de
dotare necesare si personal acreditat corespunzator. Se excepteaza de la prevederile
art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material
si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura
posibilitatilor, va fi creat mediul de ingrijire si tratament cat mai aproape de cel familial.
Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul
nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat
prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.
Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau
donatii, cu respectarea legii.
Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii de sanatate
sau pana la vindecare.
Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferite unitati
medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina
generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare
pacientii au dreptul la servicii comunitare disponibile.
Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta si de servicii
farmaceutice, in program continuu.
OBLIGATIILE PACIENTILOR
sa acorde incredere deplina in tratamentul si ingrijirile recomandate;
sa se comporte civilizat si politicos cu personalul medical;
sa respecte regulile de igiena personala zilnica;
sa-si exprime acordul cerut de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie;
sa participe la vindecarea lor prin respectarea recomandarilor medicale si tratamentului si
sa respecte riguros ordinea interioara a unitatii;
sa nu pretinda examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le considera
necesar;
sa accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar daca difera de mancarurile cu
care este obisnuit in familie;
sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise (frigider);
sa stea in spital atat timp cat este necesar, sa nu insiste sa ramana mai mult decat trebuie,
iar daca doreste externarea inainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe
proprie raspundere si sub semnatura;
sa nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neintelegerea unor lerneni si sa solicite
informatii doar personalului calificat;
fumatul este strict interzis;
sa pastreze curatenia in saloane integritatea echipamentului, curatenia in grupurile
sanitare si sa nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata si alte obiecte sau
resturi alimentare;
sa umble in tinuta vestimentara ingrijita, decenta cand iese pe coridoare sau afara in
curtea spitalului;
sa respecte circuitele spitalului si sa nu circule prin locurile interzise pacientilor in
vederea protectiei proprii impotriva unor agenti patogeni sau noxe;
sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu personalul medical sau alti pacienti;
in situatia in care exista nemultumiri, pacientul poate sa faca reclamatie scrisa sau se
poate adresa medicului sef de sectie sau conducerii spitalului;
(1) În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligaţii:
a) să informeze asiguraţii cu privire la:
1. programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web - prin afişare într-un loc vizibil;
2. precum şi pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale şi să transmită factura în format electronic la casele de asigurări de sănătate; să raporteze în format electronic caselor de asigurări de sănătate documentele justificative privind activităţile realizate în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
c) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a treia zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;
d) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului, să acorde servicii prevăzute în pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază fără nicio discriminare;
e) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act adiţional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
f) să notifice casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor; notificarea se face conform reglementărilor privind corespondenţa între părţi prevăzute în contract;
g) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale ce face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
h) să verifice calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare; în situaţia în care, pentru unele medicamente prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care necesită prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la elaborarea şi aprobarea protocolului în condiţiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului în limita competenţei medicului prescriptor;
j) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare bilunară/lunară/trimestrială, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a treia zi lucrătoare de la această dată;
k) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;
l) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;
m) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către unităţile sanitare ambulatorii sau cu paturi de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare şi prescripţia medicală electronică în ziua externării pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare;
n) să funcţioneze cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului şi să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor;
o) să completeze/să transmită datele pacientului în dosarul electronic de sănătate al acestuia;
p) să informeze medicul de familie al asiguratului ori, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, transmise direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigaţiile, tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului; scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea în ziua externării a recomandării de dispozitive medicale, respectiv prin eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru;
q) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor medicale, după caz. Managementul listelor de prioritate pentru serviciile medicale spitaliceşti se face electronic prin serviciul pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;
r) să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform reglementărilor în vigoare;
s) să verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;
ş) să raporteze corect şi complet consumul de medicamente conform prevederilor legale în vigoare şi să publice pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum suportată din bugetul Fondului şi al Ministerului Sănătăţii; spitalul care nu are pagină web proprie informează despre acest lucru casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, care va posta pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum;
t) să monitorizeze gradul de satisfacţie al asiguraţilor prin realizarea de sondaje de opinie în ceea ce priveşte calitatea serviciilor medicale furnizate asiguraţilor conform unui chestionar standard, prevăzut în norme;Puneri în aplicare (1)
ţ) să respecte pe perioada derulării contractului protocoalele de practică medicală elaborate şi aprobate conform prevederilor legale;
u) să afişeze lunar pe pagina web creată în acest scop de Ministerul Sănătăţii, până la data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară, cu avizul ordonatorului principal de credite, conform machetelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului finanţelor publice, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public şi situaţia arieratelor înregistrate;
v) să deconteze, la termenele prevăzute în contractele încheiate cu terţii, contravaloarea medicamentelor pentru nevoi speciale;
w) să asigure transportul interspitalicesc pentru pacienţii internaţi sau transferaţi, care nu se află în stare critică, cu autospecialele pentru transportul pacienţilor din parcul auto propriu; dacă unitatea spitalicească nu are în dotare astfel de autospeciale sau dacă este depăşită capacitatea de transport a acestora, se poate asigura transportul acestor pacienţi pe baza unui contract încheiat cu unităţi specializate, autorizate şi evaluate; pentru spitalele publice, încheierea acestor contracte se va realiza cu respectarea prevederilor legale referitoare la achiziţiile publice;
x) să asigure transportul interspitalicesc pentru pacienţii internaţi sau transferaţi care reprezintă urgenţe sau se află în stare critică numai cu autospeciale sau mijloace de transport aerian ale sistemului public de urgenţă prespitalicească;
y) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere;
z) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;
aa) să asigure utilizarea:
1. formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de internare/bilet de trimitere pentru specialităţi clinice, către unităţile sanitare de medicină fizică şi de reabilitare cu paturi sau ambulatorii -, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu în concordanţă cu diagnosticul şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să completeze formularele cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare;
2. prescripţiei medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, pe care o eliberează ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; să completeze prescripţia medicală cu toate datele pe care aceasta trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare;
ab) să respecte metodologia aprobată prin decizia managerului spitalului privind rambursarea cheltuielilor suportate de asiguraţi pe perioada internării, în regim de spitalizare continuă şi de zi;
ac) să elibereze, pentru asiguraţii internaţi cu boli cronice confirmate, care sunt în tratament pentru boala/bolile cronice cu medicamente, altele decât medicamentele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o transmite spitalul la contractare şi/sau cu medicamente şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, documentul al cărui model este prevăzut în norme; documentul stă la baza eliberării prescripţiei medicale în regim ambulatoriu de către medicul de familie şi medicul de specialitate din ambulatoriu în perioada în care asiguratul este internat în spital;
ad) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. c) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a treia zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;
ae) să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale şi să le comunice lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală; să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, şi au obligaţia să le comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;Modificări (1)
af) să elibereze, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu, conform prevederilor legale în vigoare, dacă se recomandă un tratament în ambulatoriu, conform scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital, pentru o perioadă de maximum 30 de zile; nerespectarea acestei obligaţii conduce la reţinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligaţiei;
ag) începând cu data de 1 iulie 2018 să respecte avertizările Sistemului Informatic al Prescripţiei electronice, precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic.Modificări (9)(2) În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. Spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi, lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medicală a internării de urgenţă. În această situaţie, casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin norme.(3) Cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului se raportează distinct la casele de asigurări de sănătate şi se decontează de către acestea la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizării de zi, diferenţa fiind suportată de asigurat.(4) Ministerul Sănătăţii analizează trimestrial execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice cu paturi, în vederea luării măsurilor ce se impun, conform prevederilor legale în vigoare.
DREPTURI ART.92 HG 140/2018
În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate unităţile sanitare cu paturi au următoarele drepturi:
a) să primească contravaloarea serviciilor medicale contractate şi validate, în limita valorii de contract stabilite, precum şi în conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile prevăzute în norme;
b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi/sau prin poşta electronică;
c) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele de asigurări de sănătate din Fond, conform prevederilor legale în vigoare;
d) să negocieze, în calitate de parte contractantă, clauze suplimentare la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare;
e) să încaseze sumele reprezentând coplata pentru unele servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii, conform prevederilor legale în vigoare;
f) să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor hoteliere cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora, al cărei cuantum este prevăzut în norme;
g) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere;
h) să primească din partea caselor de asigurări de sănătate motivarea, în format electronic, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data refuzului;
i) să fie îndrumaţi în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale incidente contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.


Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare.
Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
*bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
*afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
1.1. Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:
a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient;
b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului;
c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice;
d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.
1.2. Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor unităţii spitaliceşti solicitate.
1.3. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament şi monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulatoriu şi în spitalizarea de zi, după caz.

Patrik Medical Center asigura protectia datelor.

Pacientii Patrik Medical Center vor semna consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor.
In cadrul Patrik Medical Center, sunt recunoscute rezultatele investigatiilor efectuate in casrul altor unitati acreditate/in curs de acreditare ANMCS.
Băicoi, Romania

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Băicoi, Romania

FIZIOTERAPEUT

Băicoi, Romania

KINETOTERAPEUT

Băicoi, Romania

MASEUR

Băicoi, Romania

INFIRMIERA

Băicoi, Romania

BRANCARDIER