LISTA SERVICIILOR DECONTATE / NEDECONTATE CNAS

LISTA SERVICIILOR NEDECONTATE CNAS

Serviciile care nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind suportată deasigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunturmătoarele:

a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive,asistenţa medicală la locul de muncă, asistenţa medicală a sportivilor;

b) unele servicii medicale de înaltă performanţă, altele decât cele prevăzute în norme;

c) unele servicii de asistenţă stomatologică, altele decât cele prevăzute în norme;

d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;

e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani;

f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport, altele decât cele prevăzute înnorme;

g) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul săcunoască starea de sănătate a asiguraţilor;

h) fertilizarea în vitro;

i) transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia grefelor prevăzute în norme, a serviciilormedicale aferente stării posttransplant şi a cazurilor prevăzute în hotărârea Guvernului pentruaprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2010;

j) asistenţa medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizeicapacităţii de muncă şi a încadrării şi reevaluării gradului de handicap;

k) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru aparateleauditive, ochelari de vedere;

l) contribuţia personală din preţul medicamentelor, al unor servicii medicale şi al dispozitivelormedicale;

m) serviciile medicale solicitate de asigurat;

n) unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie, altele decât cele prevăzute în norme;

o) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cumedicamente şi materiale sanitare din unităţile medico-sociale;

p) serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi cabinetelor de medicinăa muncii;

q) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi;

r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioadarezidenţiatului;

s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planningfamilial din structura spitalului;

t) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spitalcu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiiibolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;

u) activităţile care prezintă un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sănătate publică,dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şistaţionar de zi, cabinete medicale de boli infecţioase din structura spitalelor;

v) cheltuielile aferente unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor din cadrulspitalelor cu structuri de urgenţă aprobate potrivit dispoziţiilor legale, în condiţiile art. 93 alin.(5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completărileulterioare.

LISTA SERVICIILOR DECONTATE CNAS

Serviciile medicale spitalicești sunt preventive, curative, de recuperare și paliative, și curpind:

a) consultații;

b) investigații;

c) stabilirea diagnosticului;

d) tratemente medicale și/sau chirurgicale;

e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale;

f) cazare și masă, după caz, în funcție de tipul de spitalizare.